Disclaimer

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website van HABO GWW bv (teksten, afbeeldingen, foto's en andere zaken) zijn beschermd door copyright en andere beschermende wetten. Zonder uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van HABO GWW bv is het niet toegestaan om delen van de website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing.

Verantwoording/ aansprakelijkheid

HABO GWW bv heeft deze website met zorgvuldigheid ontworpen en samengesteld naar beste kennis en weten. Toegang tot en gebruik van de website en de daarin opgenomen verwijzingen geschieden voor risico van de bezoeker. Claims t.a.v. schade en garantie veroorzaakt door mogelijk incorrecte gegevens zijn uitgesloten.

HABO GWW bv is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade (ook niet voor indirecte- en/of gevolgschade) die kan voortvloeien uit bezoek aan en gebruik van de website of de daarin aangebrachte verwijzingen.

Verwijzingen naar andere websites

Deze website bevat verwijzingen (hyperlinks) naar websites welke worden beheerd door derden. HABO GWW bv is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de andere websites.