Projecten

Alle projecten

Met trots tonen we u de projecten waar HABO GWW aan heeft gewerkt.
Bekijk alleen bestrating, machinaal bestraten, beton- en timmerwerk of rioleringswerk.

Recente projecten 

BRM Kloosterbuuren

Opdrachtgever: Gemeente Den Haag
Uitvoering: Juni 2015 – oktober 2015

 

Kengetallen:
-   Aanbrengen beton-hoofdriool      : 910 meter
-   Aanbrengen PP hoofdriool     : 785 meter
-   Aanbrengen huisaansluitingen     : 1.460 meter
-   Grondwerk (ontgr. en aanv.)      : 17.522 m3
-   Aanbrengen straatwerk             : 5.000 m2
 
Dit werk is aangenomen met een EMVI plan.
Belangrijke maatregelen in dit plan zijn o.a. de planning. In ons plan zijn we er van uitgegaan dat we sneller klaar zouden zijn dan voorzien in het bestek zodat de overlast voor de omwonenden minder zou zijn. Ook hebben we het werk in veel kleinere fases verdeelt dat de overlast beperkt.
 
Tijdens de uitvoering hebben we door slim en doordacht aan het werk te gaan zelfs nog ingelopen op de planning.
De direct betrokken omwonenden zijn erg tevreden over de snelheid van werken.
 

Spuistraat Den Haag

In 180 nachten heeft HABO GWW het centrum van Den Haag voorzien van nieuwe riolering en bestrating. Van dit project hebben wij deze film laten maken. HABO GWW is onderscheiden met de Gouden Straatsteen 2011, een prijs van FNV Bouw om het mechanisch bestraten te stimuleren. Een aanpak die ook in deze film goed naar voren komt.

Bekijk de film!