Sitemap

HABO GWW is één van de belangrijkste regionale bedrijven op het gebied van machinale bestrating, ofwel het machinaal leggen van betonstraatstenen en klinkerverhardingen. Wij beschikken over een aantal geavanceerde machines waarmee stenen van verschillende formaten in verschillende verbanden gelegd kunnen worden. Op een snelle, efficiënte en zorgvuldige manier. Afhankelijk van de omstandigheden is het mogelijk om hoge, zeer concurrerende producties te halen.

www.arbeidsinspectie.nl/Images/Arbeidsrisico%27s%20in%20de%20bestrating_tcm290-272738.pdf