Habo GWW
NEEM CONTACT MET ONS OP: 070 - 322 20 22

Bouwrijp maken Groenhout

In opdracht van ontwikkelaar AM, maken we het terrein voor de bouw van 59 woningen door BAM Wonen in het Groenhout te Zaandam, bouwrijp. De werkzaamheden, inclusief het woonrijp maken en overige werkzaamheden, duren naar verwachting tot begin 2019.